Agropole Innovates

Wat is Agropole Innoveert?

Bedrijven in de industrie zien een grote behoefte aan innovatie om oplossingen te vinden voor lokale en mondiale uitdagingen. Het gaat hierbij niet alleen om zakelijke uitdagingen, maar ook om uitdagingen die de samenleving als geheel raken. Voedselzekerheid, gezonde voeding, milieu- en klimaatbescherming zijn kwesties die ons allemaal aangaan.

In het project ‘Agropole Innovates’ ontwikkelen vier Duits-Nederlandse teams oplossingen voor actuele uitdagingen:

  • Onderzoek naar de kansen en risico’s van organische reststromen uit de insectenproductie als meststof en bodemverbeteraar,
  • Het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij door vroegtijdige detectie van ziekten en plagen,
  • Ontwikkeling van leeralgoritmen en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om eerder te kunnen reageren op de dreigingen van plantenziekten, en
  • Verhogen van het dierenwelzijn, de efficiëntie van hulpbronnen en de voedselveiligheid door grotere transparantie in de varkenshouderij en het gemakkelijker maken van het werk voor varkenshouders.

 

Het verbindende element tussen de innovatieprojecten is het innovatieplatform.

Projectduur en financiering

Het Agropole Innovates project start op 1 september 2022 en eindigt op 31 augustus 2026. Het wordt uitgevoerd als onderdeel van het Interreg VI Duitsland-Nederland programma en wordt medegefinancierd met 2,025 miljoen euro door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken (EZK), de MWIKE NRW en de MB Niedersachsen en de Provincie Limburg. Het project heeft een totaalbudget van ongeveer 3,7 miljoen euro. Ongeveer 1,7 miljoen hiervan wordt gefinancierd door de tien projectpartners zelf. Meer informatie is te vinden op: https://deutschland-nederland.eu/

Partner

Drie projectpartners zetten zich in voor het uitbreiden van de grensoverschrijdende uitwisseling via talrijke evenementen en uitgebreide communicatiemaatregelen. Het innovatieplatform bevordert de overdracht van ervaring en kennis tussen actoren die regionaal en nationaal onderzoek doen naar onderwerpen gerelateerd aan de agribusiness, en naar alle geïnteresseerde bedrijven die de resultaten willen implementeren. Op deze manier versterkt het innovatieplatform het innovatievermogen van de agribusiness.

Het innovatieplatform versterkt bovendien bewust de uitwisseling tussen wetenschap en bedrijven. Nieuwe bevindingen uit wetenschappelijke studies moeten sneller in de praktijk worden gebracht. Tegelijkertijd helpt het nauwere netwerken actoren uit onderzoeks- en onderwijsinstellingen de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd beter te herkennen en te begrijpen, zodat onderzoek op een praktische en oplossingsgerichte manier wordt uitgevoerd. Deze samenwerking benut ook het potentieel van studenten – of het nu gaat om nieuwe kennis of het werven van toekomstige vakmensen. Het project “Agropole Innovates” omvat ook gerichte maatregelen om geschoolde werknemers aan te trekken en te behouden.

Al deze maatregelen – vier innovatieprojecten, innovatieplatform, samenwerking tussen wetenschap en praktijk en maatregelen om geschoolde arbeidskrachten veilig te stellen – versterken de concurrentie- en innovatiekracht van bedrijven en zijn een belangrijke voorwaarde voor de transformatie van de industrie naar meer ecologische, economische en sociale omstandigheden. duurzaamheid.

Als u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag feedback.